به وب سایت شرکت تو سعه گردشگردی خالدنبی گلستان خوش آمدید ...............مشاوره - راهنمایی محلی -هماهنگی اسکان و تدارکات مربوط به مجموعه زیارتی و گردشگری.................www.khalednabi.ir...............با ما در ارتباط باشدی و از نقاط دیدنی و بکر این مجموعه لذت ببرید ...........

اوقات شرعیشجره نامه حضرت خالد نبی(ع)
نوشته شده توسط Administrator   
جمعه, 20 آذر 1394 ساعت 15:50

.سنان پسر غیث ، غیث پسر مریطه و مریطه پسر مخزوم و مخزوم پسر مالک است . مالک هم پسر غالب و غالب هم پسر قطیعه و قطیعه پسر عبس و عبس پسر بغیض و بغیض پسر ربیعه می باشد

ربیعه پسر نزار و نزار پسر معد و معد پسر عدنان است . عدنان پسر اد ، و اد هم پسر ادد است و ادد پسر الهمیسع و الهمیسع هم پسر سلامان است . سلامان پسر بنت و بنت پسر حمل و حمل پسر قیدار و قیدار پسر حضرت اسماعیل علیه السلام است . حضرت اسماعیل علیه السلام پدر تمام اعراب می باشد. حضرت اسماعیل پسر حضرت ابراهیم (ع) است . حضرت ابراهیم (ع) پسر تارح ، تارح پسر ناحور و ناحور پسر شاروخ و شاروخ پسر ارغو و ارغو پسر فالغ است . فالغ هم پسر عابر و او هم پسر شالخ و شالخ پسر ارفخشد و ارفخشد پسر سام و سام پسر حضرت نوح (ع) است . حضرت نوح (ع) پسر لمک و لمک پسر متوشلخ و متوشلخ هم پسر اخنوخ و اخنوخ پسر الیارد و الیارد پسر مهلائیل ومهلائیل پسر قینان است.

 

قینان پسر انوش و انوش پسر حضرت شیت (ع) و حضرت شیت (ع)پسر حضرت آدم ابوالبشر می باشد ،حضرت آدم ابوالبشر (ع) انسانی است که خداوند او را از خاک آفرید و او پدر تمام نسل انسان هاست.(به نفل از کتاب شرح احوال حضرت خالدنبی (ع))

آخرین بروز رسانی در شنبه, 21 آذر 1394 ساعت 16:16